top of page
Purple and Yellow Seasonal Festivals Eve

Illustrasjon: Hege Haraldsen

Bidra til økt LHBTI forståelse og inkludering

Skape en trygg møteplass for LHBTI personer

Motarbeide diskriminering, hets og forfølgelse av LHBTI personer

Tydeliggjøre LHBTI perspektivet internasjonalt

Synliggjøre bredden i LHBTI kulturen

Fremme inkluderende holdninger

Vårt oppdrag

Arendal på skeiva festivalen arrangeres av frivillige ildsjeler. 

IZA_1091.jpg

Kommende arrangementer

Foto: f22photo

bottom of page