Purple and Yellow Seasonal Festivals Eve

Illustrasjon: Hege Haraldsen

Påmelding til parole i parade

Deltakelse i paraden skal ikke være i strid med Arendal på Skeiva sine verdier. 

Bidra til økt LHBTI forståelse og inkludering

Skape en trygg møteplass for LHBTI personer

Motarbeide diskriminering, hets og forfølgelse av LHBTI personer

Tydeliggjøre LHBTI perspektivet internasjonalt

Synliggjøre bredden i LHBTI kulturen

Fremme inkluderende holdninger

Vårt oppdrag

Arendal på skeiva festivalen arrangeres av frivillige ildsjeler. 

IZA_1091.jpg

Kommende arrangementer

Foto: f22photo