Bidra til økt LHBTI forståelse og inkludering

Skape en trygg møteplass for LHBTI personer

Motarbeide diskriminering, hets og forfølgelse av LHBTI personer

Tydeliggjøre LHBTI perspektivet internasjonalt

Synliggjøre bredden i LHBTI kulturen

Fremme inkluderende holdninger

Vårt oppdrag

Arendal på skeiva festivalen er en del av FRI Agder og arrangeres av frivillige ildsjeler. 

Purple and Yellow Seasonal Festivals Eve

Foto: Mona Hauglid